Lí lịch sao

  • Tiểu sử ca sĩ Mỹ Tâm
  • Tiểu sử ca sĩ Mỹ Tâm

    Mỹ Tâm sinh ngày 16 tháng 1 năm 1981. Với hoạt động âm nhạc nghiêm túc, sáng tạo và luôn tạo được dấu ấn, từ năm 2002 cho đến nay, Mỹ Tâm luôn là một trong những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam. Cô còn sáng tác ca khúc và là tác giả của nhiều bài hát được yêu thích.